قالب فروشگاه پوشاک

قالب فروشگاه پوشاک سنپ پراجکت به زبان html نوشته شده که فاقد واکنشگرایی می باشد این قالب داری ۳ صفحه ورود به حساب کاربری،ثبت نام و صفحه اصلی می باشد در این پروژه فقط از کدهای html و css استفاده شده است