مدیریت بانک در سی شارپ

سورس پروژه بانک داری با زبان سی شارپ قابلیت ثبت اطلاعات مشتریان ویرایش اطلاعات پرداخت و برداشت وجه ثبت وام برای مشتریان گزارش وام مشتریان گزارش گردش حساب مشتری